Цариградска
Цариградска

Цариградска

ПУП-ПРЗ, РУП и ТИП по всички части за жилищна сграда с магазини и офиси в гр. Бургас, на ъгъла между ул. Гладстон и ул. Цариградска, в УПИ X, кв. 50, по плана на ж.к. Възраждане. Общата РЗП на сградата е близо 5000 кв.м.

В имота е предвидена свободностояща застройка, разположена на нормативни отстояния от странични регулационни линии, както и през улица, съгласно чл. 32 от ЗУТ. Сградата попада в III категория - смесени и жилищни сгради с високо застрояване.
Паркирането е предвидено в границите на УПИ, съгласно чл. 42 от Приложение №5 към Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии от 2004 г. Предвидени са общо 45 бр. паркоместа и 6 бр. велопаркоместа в сутерен и на терен.

В сградата са проектирани магазини за хранителни стоки, офисни площи и жилища с разнообразна конфигурация - едностайни, двустайни, тристайни и многостайни.
Фасадното решение е в класически стил, с камък и мазилка, частично рустицирана. Предвидени са противопожарни ивици по фасадите, с материал с клас по реакция на огън А1 или А2. Конструкцията е безгредова. Спазени са всички изисквания за достъпна среда за хора с увреждания.

Работата по проектите приключи през м. октомври 2018 г., като се очаква строителството на сградата да започне в началото на 2019 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website