S-16
S-16
S-16
S-16
S-16
S-16
S-16

S-16

Изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) и технически инвестиционен проект (ТИП) по всички части за жилищна сграда в кв. 61 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.

Общата РЗП на сградата е около 1300 кв.м. - решени в пет надземни етажа. На партерно ниво са разположени две жилища и гаражни клетки. Жилищните етажи са с двустайни и тристайни апартаменти. Паркирането и транспортното обслужване са решени в УПИ, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2.

Проектите са приключени в края на лятото на 2021 г. и съгласувани с всички заинтересувани дружества през есента, а разрешение за строеж е получено през м. Януари, 2022 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website