МР 121А
МР 121А
МР 121А

МР 121А

Цялостно проектиране на жилищна сграда в ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас. Устройствената зона е жилищна, с възможност за застрояване с голяма височина - зона 7/Жг. Общата РЗП на сградата е 1500 кв.м.

Паркирането и транспортното обслужване е осигурено в УПИ - в сутерена са предвидени гаражи за 6 броя автомобили, а на ниво партер - 7 броя, единият от които двоен. Поради денивелация, от северната страна на сградата на първи етаж са разположени отново три броя гаражи, а на юг - три апартамента - тристаен и два двустайни. По надземните етажи са проектирани жилища - двустайни и тристайни.

Спазени са всички изисквания за достъпна среда на хора в неравностойно положение. Работата по проектите е приключена в края на м. ноември, 2018 г., като се очаква строителството да започне в началото на 2019 г. и да приключи през 2020 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website