M-67
M-67
M-67

M-67

Изработване на ТИП по всички части за жилищна сграда на ул. Места, в ж.к. Бр. Миладинови, гр. Бургас.

В площ от около 1000 кв.м. са решени сутерен и шест надземни етажа, с общо девет апартамента с една и две спални. Проект в идейна фаза е приключен и одобрен през лятото на 2021 г., а се очаква строителството да започне през есента и да завърши в срок от 24 месеца.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website