Л-21
Л-21
Л-21
Л-21
Л-21
Л-21
Л-21
Л-21

Л-21

Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) и ТИП по всички части за жилищна сграда в кв. 21 по плана на ж.к. Лазур, гр. Бургас, на ул. Карлово и Копривщица.

Проектите са съгласно желанието на инвеститора - компактни апартаменти и паркоместа. Решени са апартаменти с една и две спални. Фасадите ще бъдат изпълнени с мазилка в топли тонове.

Проектите са приключени през зимата на 2020/2021 г. и са предадени на инвеститора в началото на 2021 г. Направена е оценка за съответствие на инвестционния проект и същият е внесен за разрешение за строеж в началото на м. Февруари. Очаква се строителството да започне през пролетта и да приключи до края на 2022 г.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website