O-1
O-1
O-1
O-1
O-1
O-1
O-1
O-1

O-1

Изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) и технически инвестиционен проект (ТИП) за "сграда със смесено предназначение с подземен гараж и магазини за промишлени стоки в партера" - "CITY RESIDENCE" - в ПИ 602.576 по кадастралната карта на гр. Бургас.

В обща разгъната застроена площ от над 22 000 кв.м. са решени два сутеренни и осем надземни етажа. Сградата е разделена на три входа - "А", "Б" и "В". По етажи с разнообразни разпределения са предложени апартаменти с една, две и три спални, както и няколко студия, с оглед на близостта на имота с новопостроената болница "Сърце и мозък". Двата сутеренни етажа са с достъп съгласно нормативната уредба от двулентова рампа и допълнителен автомобилен асансьор. Спазени са всички изисквания за пожарна безопасност и достъпна среда за сградата.

Дизайнът на сградата е модерен, с "френски" прозорци, стъклени парапети и облицовъчни материали, имитиращи дърво и бетон.

Проектите на сградата са приключени през есента на 2023 г., като се очаква получаване на разрешение за строеж в края на 2023 г, след приключване на процедурите по одобряване на документацията от заинтересованите страни и органи.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website