Съдебна палата - Пазарджик
Съдебна палата - Пазарджик
Съдебна палата - Пазарджик
Съдебна палата - Пазарджик

Съдебна палата - Пазарджик

Конкурсно предложение за участие в ОП за изграждане на нова съдебна сграда на нуждите на Административен съд и районна и окръжна прокуратури, в гр. Пазарджик.
Изработен е идеен архитектурен проект с визуализация, като са съобразени изискванията на Възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Сградата е с площ от 2335 кв.м., от които 1800 кв.м. надземно строителство и 535 кв.м. сутерен - подземен паркинг.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website