Б-1+1
Б-1+1
Б-1+1
Б-1+1
Б-1+1

Б-1+1

Изработване на ТИП по всички части за еднофамилна и двуфамилна вилни сгради в кв. 41 по плана на кв. Банево, гр. Бургас.

Разположени в самостоятелни УПИ в землището на кв. Банево, общ. Бургас, са решени еднофамилни и двуфамилни (тип близнак) къщи. УПИ са с размери около 600 кв.м., а РЗП на сградите е около 210 кв.м. за самостоятелната къща и 2х185 кв.м. за къщите близнак.

Сградите са модерни, с облицовки от дърво и камък, с плоски покриви. На партерно ниво са решени дневни помещения, кабинети и обслужващи помещения, а на втори етаж - три спални със санитарни възли.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website