Проекти с мисъл: Производствено-складовата база на ТИВЕКС и спечелената надпревара с времето
Проекти с мисъл: Производствено-складовата база на ТИВЕКС и спечелената надпревара с времето
Проекти с мисъл: Производствено-складовата база на ТИВЕКС и спечелената надпревара с времето
Проекти с мисъл: Производствено-складовата база на ТИВЕКС и спечелената надпревара с времето
Проекти с мисъл: Производствено-складовата база на ТИВЕКС и спечелената надпревара с времето


Проекти с мисъл: Производствено-складовата база на ТИВЕКС и спечелената надпревара с времето

Обект: Производствено-складова база за металопластични уплътнения “ТИВЕКС”
Инвеститор: "ТИВЕКС"
Локация: Северна промишлена зона, гр. Бургас
Етап: Строителство
Площ: над 5000 кв.м
Главен проектант: архитект Пламен Василев, Кабано

Проектът

Проектът предвижда етапно строителство на четири сгради в имот с площ около 7 дка. Етап 1 обхваща строежа на производствен цех за металопластични уплътнения и обслужващи помещения към него. На етап 2 ще бъде изградена триетажна административна сграда, а на следващите два етапа: две сгради с търговска площ и офиси.

Предизвикателството

Случаят с този обект е подобен на складовата база “Рожен-1”: друг наш проект в съседен парцел. И този път се сблъскахме с крайно неблагоприятен терен с лоши геоложки условия: неуплътнени насипи и тиня. Имаше и други фактори, които допълнително усложниха конструктивното решение. От една страна трябваше да укрепим терена и да спазим редица мерки за противопожарна безопасност, а от друга се налагаше да действаме бързо: инвеститорът очакваше доставка на оборудване в края на 2020, а монтажът на специализираната техника в производствения цех беше неотложен.

Решението

Избрахме смесена конструкция със сглобяеми стоманобетонни колони и метален покрив. Решихме фундирането с различни типове пилоти, като при по-натоварените колони заложихме двойка или тройка от тях. С плочата се изпълниха и подколонниците на монолитните, и чашките на сглобяемите стоманобетонни колони.

Развитието

Завършена е сградата от етап I на проекта. Пилотите на етап 2 и 3 са изпълнени, поздравяваме инвеститорите и колегите-изпълнители за бързата и организирана работа!Последни новини

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website