Финансиране от ЕС


Финансиране от ЕС

Наименование на проекта: BG-RRP-3.004-0816-C01
Технологична модернизация в предприятието

Краен получател: “КАБАНО ПРОЕКТ“ООД

Обща стойност: 16 010,00 лв, от които 8005,00 лв европейско финансиране.

Начало: 10.04.2023г.
Край: 10.04.2024г.Последни новини

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website